Politica de protecție a datelor personale (GDPR)

  1. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin utilizarea acestui website vă exprimați automat acordul față de termenii și condițiile de mai jos.

Societatea BRIGHT LIVING SOCIAL ENTERPRISE S.R.L., cu sediul în BUCUREŞTI , Sector 1, STR. PITAR MOŞ, NR.27, ET.5, AP.17, J40/6433/2019, CUI 41118640 , reprezentat de Emanuela Nicoleta Barbă (denumită în continuare „BRIGHT LIVING”) este proprietara site-ului.

  1. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ce cuprinde acesta (“conținut”) – texte, poze, înregistrări audio sau video – sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Bright Living Social Enterprise S.R.L., cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazurilor în care este altfel specificat.

Întregul conţinut al site-ului www.bright-living.net este protejat prin Legea drepturilorde autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de BRIGHT LIVING SOCIAL ENTERPRISE S.R.L.

Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului (poze, text, audio, video) în orice scop fară confirmarea scrisă din partea reprezentantului companiei Bright Living.

Accesul și utilizarea paginii www.bright-living.net sunt gratuite si au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Conținutul de pe acest website nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților BRIGHT LIVING.

  1. Înscriere și participare la evenimente

Accesul la evenimentele plătite se face prin înscrierea și plata online, cu cardul, prin intermediul furnizorului euplatesc.ro, pe acest website, în acord cu prețul și condițiile specifice fiecărui eveniment. Securitatea plățior este garantată de serviciul euplatesc.ro, prin contract cu BRIGHT LIVING.

În urma plății, organizatorii, reprezentanți ai BRIGHT LIVING, se obligă să pună la dispoziția utilizatorului toate informațiile necesare, prin e-mailuri de acces automate, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. Bright Living nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de e-mail greșită – fapt care duce la a nu mai primi e-mailul cu informațiile. Bright Living nu își asumă responsabilitatea dacă utilizatorul șterge sau rătăcește e-mailul conținând informații (inclusiv linkul de acces).

Persoanele înscrise la evenimentele online își asumă responsabilitatea pentru propriul program și propria pregătire înainte de oră. În urma înscrierii la evenimentele online sau offline, Bright Living (și Ema Barbă) nu au obligația de a restitui suma echivalentă, în cazul neparticipării. Bright Living nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile care pot apărea în programul înscrișilor, situații care pot rezulta în neparticipare.

  1. Confidențialitate și Date cu Caracter Personal

Prin citirea acestor Termeni și Conditii ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteti pe site, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Conform cerințelor legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice și completărilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, BRIGHT LIVING are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectarii datelor este comunicarea, informarea și facturarea. În urma înscrierii la sesiunile de Yoga, veți transmite date necesare pentru a primi linkurile de acces, pentru emiterea facturilor si confirmarea comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre BRIGHT LIVING și reprezentanți si nu sunt comunicate nici unui terț destinatar.

Conform legii nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa pe email catre ema@bright-living.net .

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa de email, vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:
– să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime;
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Prin furnizarea datelor personale, veți primi comunicări despre evenimente din partea BRIGHT LIVING. În cazul în care veți dori să nu mai accesați evenimentele, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date, printr-o cerere scrisă transmisă pe e-mail la ema@bright-living.net

Considerăm că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal e un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

  1. Modificarea Termenilor si Conditiilor

BRIGHT LIVING are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile menționate în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă față de utilizatori, conform legii. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site.

  1. Limitarea raspunderii

BRIGHT LIVING și reprezentanții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului, nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. BRIGHT LIVING nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul în urma utilizarii acestui site.

Participarea la evenimentele organizate de BRIGHT LIVING este deschisă către publicul larg. Prin participarea la evenimente, fiecare participant își asumă responsabilitatea pentru propriul corp, respectând ghidarea instructorului pentru meditație și Yoga. Instructorul Ema Barbă se angajează să ofere instrucțiunile necesare, în acord cu trainingul primit și cu reglementările oferite de Yoga Alliance, oferind informații suplimentare și sprijin la cerere, precum și oferind în detalii instrucțiuni pentru a preveni potențialele injuriile sau efecte adverse ale practicii. Fiecare participant este ghidat să practice în acord cu limitele propriului corp, fără a forța sau a merge dincolo de bunul simț. Instructorul Ema Barbă și Bright Living nu își asumă responsabilitatea pentru stările de rău sau accidentele care pot apărea în timpul sau în urma sesiunii. 

Exercițiile prezentate pe acest website sunt menite să sprijine sănătatea și bunăstarea. Ele nu înlocuiesc ajutorul medical specializat. Niciuna dintre recomandarile primite în cadrul evenimentelor nu trebuie să înlocuiască un tratament medical, psihiatric sau o decizie de natură juridică sau financiară.

Emanuela Barbă nu poate fi considerata responsabilă pentru deciziile luate de către participanți. În urma ghidării și îndrumării, fiecare participant este responsabil pentru propria viață.

  1. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste condiții de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.